Privacy Beleid

Uw privacy is belangrijk voor Tadema nv.
Via ons privacy beleid willen wij je dan ook verder informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en wat je rechten zijn.
Persoonsgegevens zijn in dit geval gegevens die aan jou als particulier gekoppeld zijn, bijvoorbeeld jouw naam en contactgegevens.


Een overzicht waarom wij jouw gegevens verwerken:

Om je online bestellingen correct te kunnen afhandelen
Om met jou in contact te kunnen komen en al je vragen te kunnen beantwoorden
Om je op de hoogte te houden van alle promoties en nieuws via online- en offline media
Om een gebruikersaccount aan te maken op onze webshop
Om leuke attenties te voorzien op jouw verjaardag
Om te voldoen aan de nationale wetgeving (bvb boekhouding, etc..)

Wil je meer informatie over hoe dit allemaal in zijn werk gaat?
Hieronder kan je meer gedetailleerde informatie vinden over hoe, waarom en hoelang wij jouw persoonsgegevens verwerken.


Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Tadema nv, Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij afhandeling van je betaling op de webshop is onze betalingsprovider Europabank nv , onafhankelijk van ons, verantwoordelijk voor de verdere verwerking van je persoonsgegevens.
Wil je contact opnemen met ons voor meer informatie over hoe we jouw persoongegevens verwerken, neem dan contact op via het contactformulier op onze webshop of bel ons via het nummer +32 (0)2 361 10 20.


Van wie verzamelen wij uw persoongegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u met ons hebt willen delen bij het aanmaken van een klantenaccount.


Wie kan toegang krijgen tot uw persoongegevens?

Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door Tadema nv.
Als u meer gedetailleerde informatie wilt over met wie wij uw persoonsgegevens delen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Om relevante producten te marketen en onze website zo relevant mogelijk te maken, delen wij uw persoonsgegevens met degenen die ons een dienst aanbieden om ons met de marketing te helpen, waaronder bijvoorbeeld Google en Facebook.


Dragen wij uw persoonsgegevens over tot buiten de EU/EER?

Tadema nv verwerkt uw persoonsgegevens volledig binnen de EU/EER. Jouw persoonsgegevens worden nooit buiten de EU gebruikt en zijn dus veilig.


Jouw keuzes en rechten

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u diverse rechten om invloed te kunnen uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht om toestemming te herroepen en bezwaar te maken tegen verwerking
U hebt het recht om, geheel of gedeeltelijk, een verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen. Uw herroeping geldt vanaf het moment van herroeping. U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen onze marketingactiviteiten, zoals in de vorm van nieuwsbrieven. In sommige andere gevallen bestaat het recht op bezwaar niet (bijvoorbeeld omdat wij uw persoonsgegevens moeten opslaan). U hebt het recht om bezwaar te maken wanneer de verwerking is gebaseerd op een afweging van legitieme belangen. Als we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen laten zien die zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten of als het doel is het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hebt u nooit het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Recht op toegang
U hebt het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die u betreffen. U kunt toegang krijgen tot de persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Recht op rectificatie
U hebt het recht om alle onnauwkeurige persoonsgegevens met betrekking tot u te corrigeren en ons te vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op wissen ("het recht om te worden vergeten") en beperking van de verwerking
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te verlangen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, of wanneer u uw toestemming herroept waarop de verwerking is gebaseerd en waar er geen andere rechtsgrond voor voortzetting van de verwerking bestaat.
U hebt ook het recht om te verlangen dat Tadema nv de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist of wanneer de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan een beperkt gebruik verlangt.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt dit in het bijzonder doen in de EU/EER-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of van een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens die wij over u hebben, over te dragen aan een ander bedrijf. Dit recht is van toepassing op persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar en interoperabel formaat, indien: De verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst; en De verwerking plaatsvindt met geautomatiseerde middelen. Bij de uitoefening van uw recht op gegevensportabiliteit hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van Tadema nv naar een andere controller te laten verzenden, indien dit technisch haalbaar is.


Hoe en waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om bestellingen via de webshop correct te kunnen afhandelen. Wij verwerken dan de persoonsgegevens die je aan ons doorgaf bij aanmaak van een klantenaccount.
Deze persoonsgegevens bestaan uit: jouw naam, adres, telefoon of gsm nummer, emailadres, geboortedatum, bestelinformatie, betalingsmethode, IP adres, tijd/datum, gebruikersnaam en cookies.


Cookies

Tadema nv gebruikt cookies om de website aan u als bezoeker aan te passen en te verbeteren. Voorbeelden van functies die door cookies worden beïnvloed, zijn verwerking van aankopen, inloggen op 'mijn pagina's' en het winkelwagentje. Cookies helpen ook om bepaalde informatie op te slaan die reclame en promoties aanpast zodat u als bezoeker een meer relevante ervaring krijgt.
Permanente cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het opslaan van persoonlijke instellingen die zijn gemaakt, zodat u dat niet elke keer dat u onze website bezoekt opnieuw hoeft te doen. Sessiecookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van de website.
Door de website van Tadema nv te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Let op dat als u ervoor te kiest om cookies niet te accepteren, u geen aankopen bij Tadema nv kunt doen. Ook andere functionaliteit op de website kan worden beperkt.Wanneer u niet accepteert dat cookies worden gebruikt, kunt u dit uitschakelen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.